Nieuwbouw

Ook heeft Bouwbedrijf Noord-Holland ervaring met nieuwbouw woningen.

Bouwbedrijf Noord-Holland heeft ook de ervaring van het bouwen van nieuwbouw projecten.

Vanaf uw idee of wens kunnen wij u begeleiden naar uw droom project.

1. Inventarisatie wensen en eisen

Als eerste bekijken we gezamenlijk uw wensen en eisen. Hierin geeft u als opdrachtgever zelf aan welke ideeën u met betrekking tot uw woning heeft. Bouwbedrijf Noord-Holland kijkt met u welk type woning u aanspreekt en op welke manier we samen met u tot het gewenste resultaat kunnen komen binnen uw bouwbudget. Daarnaast is het verstandig om inzicht te hebben in de kavel c.q. bouwlocatie van uw woning.

2. Ontwerpen en budgetteren

Nadat Bouwbedrijf Noord-Holland al uw wensen en eisen op papier heeft, zal u een vrijblijvend ontwerp en bijbehorende technische omschrijving op maat ontvangen. Bouwbedrijf Noord-Holland zal met een concreet voorstel komen en u ontvangt een opgave van de bouwkosten voor uw woning. Samen zullen we bekijken of het ontwerp aan uw verwachtingen voldoet en waar nodig aanpassingen doen.

3. Voorbereidingsfase

Wanneer alles naar uw tevredenheid en wens is, start Bouwbedrijf Noord-Holland met de voorbereidingsfase van het project. Hierin worden definitieve tekeningen voorgelegd aan de welstand en worden de bouwmaterialen uitgezocht. Bouwbedrijf Noord-Holland neemt hiervoor de verantwoording. Door de korte en directe lijnen kunt u als opdrachtgever altijd terecht met vragen die u heeft tijdens het proces.

4. Realiseren

Nadat Bouwbedrijf Noord-Holland alles omtrent de voorbereiding en planning vast heeft liggen, start Bouwbedrijf Noord-Holland met de uitvoering van het project. In deze ‘doe-fase’ zullen de werknemers van Bouwbedrijf Noord-Holland op de bouwplaats het werk verrichten. Ook gedurende de bouw stellen we ons flexibel op en zijn (kleine) wijzigingen in overleg nog steeds goed mogelijk. Electrapunten worden bijvoorbeeld pas exact op de bouwplaats bepaald. Tijdens deze bouwperiode wordt het werk door ons verzekerd.

5. Opleveren en nazorg

Na het uitvoeren van alle bouwactiviteiten loopt Bouwbedrijf Noord-Holland met u de wensen- en eisen lijst langs en bekijken we met u de volledige woning. Daarbij evalueren we het verloop tijdens de bouw waardoor Bouwbedrijf Noord-Holland dankzij u weer een ervaring rijker is. Daarnaast geven we u, wanneer mogelijk, adviezen op het gebied van onderhoud en nazorg zodat uw woning haar unieke karakter ook op de langere termijn behoudt. Na de sleuteloverdracht is de gewenste droomwoning dan gereed. U kunt de woning verder inrichten, waarna het verhuizen en vooral genieten kan beginnen.

Recente projecten